Sự thay đổi quá nhanh đã ảnh hưởng đến cha mẹ nuôi dạy con cái?

Trong cuộc sống gia đình, một cái gì đó là cũ, nhưng không cũ, đó là tôn trọng lẫn nhau. Một là khả năng của người lớn để biết rằng đứa trẻ là “cấp dưới” với nó, có nghĩa là, đó là theo anh ta. Người cha không thể trở thành con tin cho một ai đó, ông chỉ đạo và tạo ra. Bây giờ, có một điều đó là cũ và cần được loại bỏ là cửa quyền, gây hấn vật lý, Đó là cũ và nó là cần thiết,  sự thay đổi. Trong mối quan hệ cuộc sống gia đình bạn cần phải sửa đổi những gì là cổ xưa. Những gì bạn không thể bỏ lỡ là tính trung thực, tình cảm và lòng biết ơn. Tất cả điều này xuất phát từ quá khứ và phải tiếp tục.
sự thay đổi quá nhanh

  • Trong khi nhiều gia đình thuê ngoài các dịch vụ chăm sóc, có một phong trào của các bà mẹ và cha mẹ bỏ sự nghiệp của mình để cống hiến mình hoàn toàn cho trẻ em, phải không?
    Bạn nói rằng trong một thế giới của sự thay đổi, không phải tất cả những gì là cũ là cũ. Làm thế nào để biết những gì đang lỗi thời trong nuôi dạy con cái?
  • Và làm thế nào cha mẹ có thể xây dựng chính quyền này mà không có độc?
  • Công tác giáo dục giới tính đã tạo ra hậu quả trong trường học.Làm thế nào để bạn nghĩ nhà trường nên giải quyết vấn đề này?
  • Cha mẹ can thiệp quá nhiều vào việc hoc tập của con cái
  • Cha mẹ đang quá phụ thuộc vào việc nuôi dạy con cái nhơ vào nhà trường hoặc 1 ai đó

có rất nhiều sự thay đổi đến từ những xuy nghỉ không đâu vào đâu xuất phát từ bố mẹ khi nuôi day con . Hôm nay tôi không cho bạn lời khuyên vè cách nuôi dày con nhưng tôi cho bạn những câu hỏi xem bạn đã làm được đến đâu và thực hiện sắp xếp việc nuôi dạy con cái mình như thế nào

chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *